Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Obowiązek informacyjny (dla umowy o dzieło i umowy zlecenia)

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu
 

 1. Z KIM MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ W SPRAWIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?  

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się:

 

Bezpośrednio z Administratorem:

Numer telefonu: 684 776 485

Adres email: biblioteka.zagan@mbpzagan.pl

 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Jędrzej Bajer
Numer telefonu: 533 80 70 40

Adres email: iod@odoplus.pl 

 

 1. JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zawartej między nami umowy, przez co należy rozumieć:

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

Jako twój zleceniodawca musimy od ciebie zebrać podstawowe informacje na twój temat, które są niezbędne aby prawidłowo prowadzić dokumentację twojego zlecenia.

 

Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

 

Przetwarzamy tylko te dane które są wymagane przepisami prawa.


Dz.U.2018.0.1025 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

 

Dz.U.2017.0.1778 t.j. - Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

Art. 9 ust. 2 lit. b RODO

 

 

 

 


 

 1. CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE W SPOSÓB, KTÓRY WIĄŻE SIĘ Z AUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIEM DECYZJI, M.IN. TAKIM JAK PROFILOWANIE?

Nie profilujemy osób u nas pracujących.

 

 1. KOMU PRZEKAZYWANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Z uwagi na fakt, iż jesteśmy placówką publiczną musimy spełniać zarówno obowiązki nałożone prawem, ale także musimy zapewnić odpowiednią organizację pracy całej naszej jednostki.

W związku z czym Twoje dane mogą być przekazywane do:

 • podmiotów świadczących usługi teleinformatyczne w celu obsługi oprogramowania służącego do wywiązania się z obowiązków prawnych takich jak rozliczenie kadr i płac
 • podmiotom publicznym takim jak ZUS czy Urząd skarbowy w celu wywiązania się z obowiązków prawnych

 

 1. PRZEZ JAKI CZAS PRZETWARZANE BĘDĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

 1. CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST OBOWIĄZKIEM?

Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże jest konieczne w celu należytego wykonania umowy. Niepodanie danych spowoduje niemożliwością zawarcia umowy między nami.

 

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA?
 • Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzasadnione jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny