Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Klauzula informacyjna dla kontrahenta

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Papuszy w Żaganiu

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Jędrzej Bajer tel. 533807040, e-mail iod@odoplus.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji umowy.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania i rozliczenia umowy oraz wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

  • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania oraz żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania tych danych.
  • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych w związku z art. 17 ust.3 lit. b i e RODO, przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, gdy podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  • W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne i wynika z zawartej umowy, a konsekwencją odmowy ich podania może być częściowa lub całkowita niemożność wykonywania umowy.

INFORMACJA O PROFILOWANIU

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2024
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny